Buscar en este blog

jueves, 15 de octubre de 2020

📣 Cederna Garalur Elkarteak berdintasunari eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko prestakuntza antolatu du linean.

  •   lantegiak linean emanen dira azaroaren 3an, 5ean eta 9an, gaztelaniaz eta euskaraz, eta bi orduko iraupena izanen dute.
  •   Prestakuntza tokiko ordezkariei, udal-teknikariei, emakumeen mugimendu eta elkarteei eta era guztietako gizarte- eta ekonomia-eragileri dago bideratuta.

 "Kontziliaziorako Tokiko Itunak" programako genero-berdintasuna sustatzeko ekintzen barnean, Cederna Garalur Elkarteak emakumeen aurkako indarkeriaren arloko prestakuntzari eta sentsibilizazioari buruz sei lantegi (dohainik) antolatu ditu.

 Saioak udal-ordezkari politikoei eta udaletako teknikariei bideratuta daude, baita Nafarroako Mendialdeko emakumeen mugimendu eta elkarteei eta ekonomia- eta gizarte-eragileei ere; besteak beste, partzuergoei, enpresei, sindikatuei, mankomunitateei edo guraso-elkarteei.

 Prestakuntza bera da lantegi bakoitzerako: Sei lantegi eginen dira egun eta ordutegi desberdinetan, parte-hartzea errazte aldera. Saio birtualak izanen dira, azaroaren 3an, 5ean eta 9an, 2 orduko saioak, gaztelaniaz eta euskaraz. Gaztelaniazko saioak azaroaren 3an (10:00etatik 12:00etara), azaroaren 5ean (9:00etatik 11:00etara) eta 9an (12:00etatik 14:00etara) eginen dira. Bestalde, euskarazko saioak, berriz, 16:00etatik 18:00etara izanen dira azaroaren 3an eta 5ean, eta 15:00etatik 17:00etara azaroaren 9an. Lantegietan gehienez ere 20 lagunek har dezakete parte. Murgibe enpresak bideratuko ditu lantegiak.

 Prestakuntza horren helburu nagusia da indarkeria-kasuak identifikatzeko eta tratu txarren aurrean erabilgarri dauden baliabideak ezagutzeko behar diren tresnak ematea. Horrez gain, prestakuntza horren bidez, erakunde parte-hartzaileen arteko loturak sendotzen dira, eta indarkeria-egoeren eta tratu txarren aurrean fronte komun bat eratzen da.

 Prestakuntza-ekintza horiek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuen deialdian txertatzen dira, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak sustatutako "Kontziliaziorako Tokiko Itunak" programaren barruan.  

 Argibide gehiago:

·        Raquel Aldaz. Cederna Garalur Elkarteko teknikaria. Tel.: 607678745. Posta elektronikoa: raldaz@cederna.es

·        Izena emateko: Murgibe. Posta elektronika: e.telletxea@murgibe.com. Telefonoa: 662429368.

📣 Cederna Garalur organiza una formación on line sobre igualdad y violencia contra las mujeres.

  •   Los talleres se impartirán online los días 3, 5 y 9 de Noviembre en sesiones en castellano y euskera, que tendrán una duración de dos horas.
  •  La formación está dirigida a representantes locales, personal técnico municipal, movimientos y asociaciones de mujeres, así como a todo tipo de agentes sociales y económicos.

 En el marco de las acciones para promocionar la igualdad de género del programa “Pactos Locales por la Conciliación”, la Asociación Cederna Garalur ha organizado seis talleres gratuitos  sobre formación y sensibilización en materia de violencia contra las mujeres.

 Las sesiones están dirigidas a representantes políticos locales y personal técnico de los ayuntamientos, así como a movimientos y asociaciones de mujeres y organizaciones y agentes económicos y sociales de la Montaña de Navarra, como consorcios, empresas, sindicatos, mancomunidades o apymas.

 Es la misma formación para cada uno de los talleres. Se realizan 6 talleres en diferentes días y horarios para facilitar la asistencia. Se impartirán de manera virtual los días 3, 4 y 9 de Noviembre en sesiones de 2 horas de duración, en castellano y euskera. Las sesiones de castellano se celebrarán el día 3 de Noviembre de 10:00 a 12:00, el 5 de Noviembre de 9:00 a 11:00 y el día 9, de 12:00 a 14:00. Por su parte, las sesiones de euskera se han programa de 16:00 a 18:00 los días 3 y 5 de Noviembre, y de 15:00 a 17:00 el día 9. En número máximo de participantes será de 20 personas. Los talleres estarán dirigidos por la empresa Murgibe.

 El objetivo principal de esta formación es facilitar las herramientas necesarias para identificar casos de violencia y conocer recursos ante el maltrato. Además, a través de dicha formación se fortalecen los vínculos entre las distintas entidades participantes y formar un frente común ante las situaciones de violencia y maltrato.

 Estas acciones formativas se encuadran en la convocatoria de proyectos para promover la igualdad entre mujeres y hombres, dentro del  Programa “Pactos Locales por la Conciliación” promovido por el Instituto Navarro de Igualdad.  

 Más información:

·        Raquel Aldaz. Técnica de Cederna Garalur. Tlf: 607678745. Correo electrónico: raldaz@cederna.es

·        Inscripciones: Murgibe. Correo electrónico: e.telletxea@murgibe.com. Teléfono: 662429368