Buscar en este blog

lunes, 5 de julio de 2021

📣La Asamblea de Cederna Garalur impulsa nuevos proyectos en la Montaña de Navarra// Cederna Garalur Elkartearen batzarrak proiektu gehiago sustatu ditu Nafarroako Mendialdean.

 


La Asamblea de Cederna Garalur impulsa nuevos proyectos en la Montaña de Navarra.

 

A corto plazo, la Asociación desea poner en marcha dos proyectos propios, además de apoyar a las comarcas de la Montaña de Navarra en la definición de las Estrategias de Activación Comarcales, dentro del marco de trabajo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra o S3.

 

El paso 23 de Junio la Asociación Cederna Garalur celebró su Asamblea General en la Casa de Cultura de Aoiz, durante la cual se puso de relieve la implicación de la Asociación en la dinamización de los proyectos e iniciativas comarcales que nacen en la Montaña de Navarra, más allá de la actividad propia de la Asociación.  La sesión estuvo presidida por Patxiku Irisarri, presidente de la Asociación, y dio la bienvenida a las personas asistentes Angel Martín Unzué, alcalde de Aoiz.

 

En primer lugar, el director gerente de Cederna Garalur Ibon Mimentza, resumió la actividad de la Asociación durante el año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19. Entre los principales resultados, citó que la Asociación ha apoyado la creación de 79 empresas y 90 nuevos puestos de trabajo, además de atender a 192 personas emprendedoras y de realizar 9 talleres online de gestiones con el certificado digital con 58 participantes.

 

En el área de energía, Cederna Garalur ha apoyado la tramitación de 42 proyectos de mejora de la eficiencia energética por más de un millón de euros. Además,  a través del proyecto de cooperación “Sostenibilidad Rural”, Cederna Garalur ha elaborado hasta la fecha 400 informes de consumo energético de 83 entidades locales.

 

Por otra parte, se presentaron también los proyectos propios desarrollados por Cederna Garalur en 2020, como el Market Place “Top Topa” para el comercio local de proximidad; “Tejiendo la Despensa”, proyecto de soberanía alimentaria que persigue estructurar la red de distribución de productos agroalimentarios en la Merindad de Sangüesa; o el Grupo de Trabajo de Banda Ancha, constituido por iniciativa de la Junta Directiva de la Asociación.

 

Posteriormente, Ibon Mimentza pasó a presentar el plan de trabajo de Cederna Garalur para 2021, centrado en tres ejes: puesta en marcha de proyectos propios; el apoyo a iniciativas comarcales; la gestión de nuevos proyectos comarcales.

 

Por una parte, en enero de este año la Junta Directiva de la Asociación aprobó cinco proyectos, de los que dos de ellos, centrados en el relevo generacional y la puesta en valor del sector primario, arrancan en el segundo semestre.

 

Por otra parte, se subrayó como rasgo distintivo de la Asociación su profunda implicación en el progreso de iniciativas locales que nacen en el territorio de la Montaña de Navarra, y que en 2020 se ha traducido en el apoyo a más de 100 iniciativas comarcales, entre las que se destacó la dinamización de las Agendas Locales 21 comarcales, el Camino Natural del Irati, Uraren Bailarak –marca turística de la Asociación de los Municipios de Baztan Bidasoa para la dinamización de la Vía Verde del Bidasoa-, y la coordinación de Mendialdea Elikadura, cuyo objetivo es fomentar un sistema de alimentación saludable y sostenible en la comarca de Mendialdea, basado en el producto de cercanía.

 

A corto plazo, la Asociación desea ahondar en la dinamización de iniciativas locales. Como ejemplo, se citaron los Grupos de Trabajo sobre alimentación, turismo y emprendimiento formados por personal técnico de la entidad, cuyo objetivo es compartir el trabajo que se está realizando en las comarcas, para encontrar líneas de cooperación y nuevos proyectos.

 

Finalmente, la Asociación presentó su plan para apoyar a las comarcas de la Montaña de Navarra en la definición y puesta en marcha de las “Estrategias de Activación Comarcales”, planes de activación económica acordadas entre las entidades locales y financiadas por Gobierno de Navarra, que trasladan  a escala local la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, con proyectos que nacen de manera participada con el territorio.

 

En esta línea, Cederna Garalur ha comenzado a trabajar con la comarca de Mendialdea.

 

Cederna Garalur Elkartearen batzarrak proiektu gehiago sustatu ditu Nafarroako Mendialdean.

 

Epe laburrean, Elkarteak bere bi proiektu jarri nahi ditu abian, eta, horrez gain, Nafarroako Mendialdeko eskualdeei lagundu nahi die Eskualdeko Aktibazio Estrategiak zehazten, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren edo S3aren lan-esparruan.

 

Ekainaren 23an Cederna Garalur Elkarteak Batzar Nagusia egin zuen Agoizko Kultur Etxean, eta horretan agerian geratu zen Elkarteak Nafarroako Mendialdean sortzen diren eskualdeko proiektuak eta ekimenak sustatzen parte hartzen duela, Elkartearen berezkoa duen jardueratik haratago.  Bilkuraren buru Patxiku Irisarri Elkarteko presidentea izan zen, eta Angel Martin Unzuek, Agoizko alkateak, ongietorria eman zien bertaratutakoei.

 

Lehenik eta behin, Cederna Garalur Elkarteko zuzendari kudeatzaile Ibon Mimentzak Elkarteak 2020an izandako jarduera laburbildu zuen, COVID-19aren pandemiak kolpatua. Emaitza nagusien artean, aipatu zuen Elkarteak 79 enpresa eta 90 lanpostu berri sortzen lagundu zuela, 192 ekintzaileri arreta eman ziela, eta ziurtagiri digitalarekin kudeaketak egiteko 9 online lantegi egin zituela; guztira, 58 parte-hartzailerekin.

 

Energiaren arloan, Cederna Garalur Elkarteak energia-efizientzia hobetzeko 42 proiektu izapidetzen lagundu zuen; milioi bat euro baino gehiago. Gainera, “Landa-jasangarritasuna” lankidetza-proiektuaren bidez, Cederna Garalur Elkarteak 2020ra arte 83 toki-erakunderen energia-kontsumoari buruzko 400 txosten egin zituen.

 

Bestalde, Cederna Garalur Elkarteak 2020an garatutako proiektu propioak ere aurkeztu ziren, besteak beste: “Top Topa” Market Placea, hurbileko tokiko merkataritzarako; “Jakiak ehuntzen”, Zangozako Merinaldeko nekazaritzako elikagaien banaketa-sarea egituratzea helburu duen elikadura-subiranotasuneko proiektua; edo banda zabaleko lantaldea, Elkarteko Zuzendaritza Batzordearen ekimenez eratua.

 

Ondoren, Ibon Mimentzak 2021erako Cederna Garalur Elkarteak duen lan-plana aurkeztu zuen, hiru ardatzetan oinarrituta: Elkartearen beraren proiektuak abian jarri; eskualdeko ekimenak babestu; eskualdeko proiektu berriak kudeatu.

 

Alde batetik, aurtengo urtarrilean, Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak bost proiektu onartu zituen, eta horietako bi, belaunaldien arteko erreleboa eta lehen sektoreari balioa nabarmentzea helburu dutenak, bigarren seihilekoan hasiko dira.

 

Bestalde, Elkartearen ezaugarri bereizgarri gisa azpimarratu zen Nafarroako Mendialdean sortzen diren tokiko ekimenen aurrerabidean duen inplikazio sakona. 2020an eskualde-mailako 100 ekimen baino gehiago babestu ziren, horien artean nabarmendu ziren: eskualdeko Tokiko Agenda 21en dinamizazioa; Iratiko Natura Bidea; Uraren Bailarak –Bidasoako Bide Berdea dinamizatzeko Baztan-Bidasoako Udalen Elkartearen turismo marka–; eta ‘Mendialdea Elikadura’ren koordinazioa (horren helburua da Mendialdeko eskualdean elikadura-sistema osasungarri eta jasangarria sustatzea, hurbileko produktuan oinarrituta).

 

 

Epe laburrean, Elkarteak tokiko ekimenak suspertzen sakondu nahi du. Adibide gisa, elikadurari, turismoari eta ekintzailetzari buruzko lantaldeak aipatu ziren. Lantalde horiek Elkarteko teknikariek osatzen dituzte, eta helburu dute eskualdeetan egiten ari diren lana partekatzea, lankidetza-ildoak eta proiektu berriak aurkitze aldera.

 

 

Azkenik, Elkarteak bere plana aurkeztu zuen Nafarroako Mendialdeko eskualdeei “Eskualdeko aktibazio-estrategiak” izenekoak definitzen eta abian jartzen laguntzeko. Ekonomia aktibatzeko plan horiek tokiko erakundeen artean adostu dira, eta Nafarroako Gobernuak finantzatzen ditu, eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategia tokian-tokian helarazten dute, lurraldearekin batera sortutako proiektuekin.

 

Ildo horretan, Cederna Garalur Elkarteak Mendialdea eskualdearekin hasi da lanean.