Buscar en este blog

sábado, 6 de agosto de 2022

OFERTA DE EMPLEO- PLAN DEL PIRINEO: técnico/a dinamizador/a


 

Cederna Garalur elkarteak teknikari eta dinamizatzaile bat kontratatu nahi du Pirinioko Planaren garapenean  lan egiteko.

 


Cederna Garalur elkarteak teknikari eta dinamizatzaile bat kontratatu du, Pirinioko Planaren garapenaren ardura duen GuPirinioa lantaldearen partaide izateko.  .

 

Hautagai izateko bete behar diren gutxieneko baldintzak hauek dira: Unibertsitate mailako titulazioa, B1 gidabaimena eta kotxea;  Kontuan hartuko dira gainera hizkuntzen ezagutza, euskararena batez ere, garapen agente bezala, dinamizazio ekimenetan edota proiektuen kudeaketan izandako lan eskarmentua, eta baita ere lan taldean lan egiteko gaitasuna..

 

Lanaldi osoko kontratua eskaintzen da, aldi batekoa hasieran, kontratazioa indefinitua bilakatu daiteke lan taldean ongi egokituz gero eta Pirinioko Planak aurrera jarraituko ezkero.

 

Kurrikulumak, hizkuntza tituluekin batear eta lan-bizitzaren zertifikatuarekin batera info@cederna.es helbidera bidaliko dira, mezuaren gaia “GuPirinioko teknikaria” izanen delarik.  2022ko abuztuaren 17an 14:00etan amaitzen da aurkezteko azken eguna. Argibide gehiagorako: www.cederna.eu/eus web orrian edo 948 20 66 97 telefono zenbakia.

 

La asociación Cederna Garalur quiere contratar a una persona como técnico y dinamizadora para el desarrollo del Plan del Pirineo

 

La asociación Cederna Garalur desea contratar a una persona como técnica y dinamizadora para integrarse en el equipo de trabajo GuPirinioa que tiene el encargo de llevar a cabo el Plan del Pirineo.

 

Las condiciones mínimas para optar a esta vacante son las siguientes: Disponer de título y tener el permiso de conducción B1. Se valorará positivamente el conocimiento de idiomas, en especial el euskera, así como la experiencia laboral como agente de desarrollo, en procesos de dinamización, gestión de proyectos y habilidades de trabajo en equipo.

 

Se ofrece contrato eventual a jornada completa con posibilidades de acceder a contratación indefinida en el caso de encajar bien en el equipo y de continuar el Plan del Pirineo.

 

Se enviarán los CV junto con las copias compulsadas de titulaciones de idiomas y certificado de vida laboral  a info@cederna.es, siendo el título del mensaje “Técnico GuPirinioa”.  El plazo termina el 17 de agosto de 2022 a las 14:00 horas.  Más información en www.cederna.eu/ o en el número de teléfono 948 20 66 97.

OFERTA DE EMPLEO EN SANGÜESA: Operarias/os de fábrica en Productos Kol